Wij doen er alles aan de informatie op onze website zo getrouw en actueel mogelijk te laten zijn. Bezoekers van onze site kunnen echter op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op onze site door ons aangeboden informatie. Tussentijdse wijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud. De intellectuele eigendomsrechten voor zover op de informatie van deze site van toepassing, zijn voorbehouden aan Partyverhuur. De informatie op deze site mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partyverhuur worden gekopieerd en/of verspreid in welke vorm dan ook. Voor zover onze website links bevat naar andere sites, zijn we op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van die websites door de bezoekers, of voor de eventuele gevolgen van het bezoek eraan. De door Partyverhuur per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Gebruik van die informatie door anderen dan geadresseerde is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de door ons verzonden e-mails, dan wel voor de tijdige ontvangst daarvan. Aan de door ons verzonden informatie per e-mail kunnen op geen enkele wijze rechten, van wat voor aard dan ook, worden ontleend.